Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj pierwsza niedziela października. Rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe na,  które serdecznie zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.30. 2. We wtorek modlimy się przez wstawiennictwo św. Antoniego. O godz. 15.00 rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 nabożeństwo antoniańskie...

Intencje

GodzinaIntencja
7.30.
W intencji Żywego Różańca.
GodzinaIntencja
9.30
Za ++ Marię i Antoniego Bochenek, Mariana Bocheńskiego, Halinę Żak oraz Bronisławę i Jana Zbroszczyk.
GodzinaIntencja
11.00
Za + Ks. prof. Stanisława Włodarczyka – od Beaty Bałdys.
GodzinaIntencja
12.30
Za ++ Stanisławę i Stanisława Strączyńskich, oraz Stanisława Cichego w 12 rocz. śm.
GodzinaIntencja
14.00
Pro populo.
GodzinaIntencja
18.00
Za ++ polecanych w wypominkach.

Statystyka

 • Odwiedzin :419,986

  Kancelaria

  Kancelaria Parafialna

  tel. (32) 261-76-70 wew. 31

  W ciągu roku czynna:

  • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30
  • w soboty 10:00 - 11:00 ( z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca. W tym dniu odwiedzamy chorych w domach z posługą skaramentalną)
  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca kanelaria nie czynna

  W okresie wakacyjnym:

  • we wtorki i czwartki 16:00 - 17:30

  Uwaga!!!

  Podczas trwania kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach  od 10:00 do 11:00

  Poradnia psychologiczno - pedagogiczna ( odpłatnie) - termin ustalamy (w dni robocze w godz. 10.00 - 16.00) bezpośrednio z  Psychologiem - nr tele. 507151663

  Chrzest

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na chrzest

  Co musisz wiedzieć - do pobrania :

  1. Sakrament Chrztu
  2. Kodeks Prawa Kanonicznego o Sakarmencie Chrztu
  3. Katechizm Kościoła Katolickiego o Sakramencie
  4. Instrukcja Episkopatu o Sakramenci Chrztu
  5. Wprowadzenie Teologiczne i Pastroralne do Sakarmentu Chrztu

  Bierzmowanie

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na bierzmowanie

  I Komunia św.

  • metryka chrztu dziecka

  Małżeństwo

  • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • znać datę i parafię I komunii św.
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskie (opłata za kurs 40 zł od osoby + 30 zł spotkanie indywidualne)
  • potwierdzenie spotkań w Poradni Życia Rodzinnego
  • znać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC (na 2 miesiące przed ślubem należy dostarczyć)
  • podczas spisywania protokołu składa się prośbę o wygłoszenie zapowiedzi

  Co musisz wiedzieć - do pobrania :

  1. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
  2. KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA

  Nauki przedmałżeńskieodbywają się przez 4 pierwsze wtorki danego miesiąca ( z wyjątkiem stycznia, lipca, sierpnia i  listopada) o  godz. 19.00 – sala św.  Franciszka.

  Sakrament namaszczenia chorych

  Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze (które ze wzglądów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele) zawsze w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00
  Kapłani w każdej parafii pełnią dyżury, by zawsze któryś z nich był do dyspozycji, w razie gdyby ktoś z parafian nagle potrzebował sakramentu chorych.

  Osoby te można zgłaszać

  • w zakrystii,
  • kancelarii parafialnej
  • telefonicznie 32 261 76 70

  Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:

  • Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź),
  • Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
  • Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

  Co należy przygotować?

  • Stół nakryty białym obrusem
  • Krzyż i dwie zapalone świece
  • Można przygotować naczynie z wodą święconą

  Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

  • chorym i osobom starszym (Namaszczenie Chorych)
  • osobom umierającym (Ostatnie Namaszczenie)

  Jest on przede wszystkim sakramentem uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

  Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym - dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana. 

  Pogrzeb katolicki

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  • gdy z innej parafii pozwolenie od ordynariusza miejsca na pogrzeb

  Co musisz wiedzieć - do pobrania :

  1. Pogrzeb Katolicki
  2. Co warto wiedzieć o pogrzebie chrześcijańskim
  3. Kodeks Prawa Kanonicznego o Pogrzebie
  4. Episkopat Polski o Pogrzebie
  5. Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi
  6. Ustawa o Prawie Cmentarnym

  Sprawy administracyjne związane z miejscem pochówku i opłatą dzierżawy załatwiamy w biurze administracyjnym (p. Marcin) –  tel.032 261-34-28

  Dla wszystkich

  1. Mały katechizm